ZunaBlog


Počítačový slovník – 2. časť

V tejto druhej časti počítačového slovníka nájdete veľmi často sa vyskytujúce termíny z IT oblasti a ich správne spisovné tvary. Terminológia webová stránka – používa sa na označenie základnej informačnej služby v rámci internetu. Označenie webstránka je slangové, spojenie webovská stránka nespisovné. Rovnaké pravidlo platí pre webový server (teda nie webserver/webovský server). […]


Počítačový slovník – 1. časť

Počítadlo, komputer, rátač – všetky tieto slová uvádza slovník ako synonymá slová počítač. Poviete si, veď predsa tieto slová dnes už nikto nepoužíva. Dnes máme inú terminológiu, s ktorou sa dennodenne stretávame. A práve písanie týchto pojmov nám robí občas problémy a je pomerne zložité overiť si ich správnosť v slovníkoch. Preto nahliadnite do […]


Kedy sa kamaráti spojka ako s čiarkou

Pri písaní textov či e-mailov sa často cielene vyhýbame používaniu spojky ako. Nie sme si totiž úplne istí, či sa pred ňou má písať čiarka, alebo nemá. V škole nám síce o tom čosi povedali, ale doteraz sme to akosi dobre nepochopili. Aby spojka ako úplne neupadla do zabudnutia, prinášame vám pár […]


Dvojtvaré tvary

V našom jazyku je úplne bežným javom, že majú slová viacero významov. Preto je možné použiť ich v rôznych spojeniach. Treba mať však na pamäti, že niektoré z nich „majú dve tváre“ – v istých spojeniach sa používajú správne, v iných sú nespisovné. Prinášame vám niekoľko z nich. Previesť Správne Použitie v súvislosti s pohybom, teda […]


So spojovníkom či bez neho?

Jedným zo spôsobov tvorenia slov v našom jazyku je tzv. skladanie. Zložením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov vznikajú nové slová, ktoré voláme zložené slová. V prípade gramaticky správneho písania zložených slov nás môže potrápiť to, že sa nevieme rozhodnúť, či ho máme napísať so spojovníkom, alebo bez neho. Pravidlá jasne hovoria, […]


Spájanie bez problémov

Ak chcete vytvoriť krásny súvislý text, pri spájaní slov alebo viet do väčších celkov (teda do slovných spojení, viet a súvetí) sa bez spájacích výrazov nezaobídete. Najčastejšie sú nimi spojky, ktoré patria medzi neohybné slovné druhy a ich hlavnou úlohou je spájať slová a vety. Aby ste ich dokázali správne použiť, priblížime […]