Jazykové korektúry a editácia textov


Ak chcete svojím textom zaujať, okrem pútavého obsahu by mal byť bezchybný aj po jazykovej stránke. V opačnom prípade sa môže stať, že čitateľ bude namiesto nasávania informácií počítať gramatické chyby. V tom momente vyjde celá vaša snaha nazmar a vy na smiech…

Preto každý text, ktorý slúži na to, aby si ho niekto iný okrem vás prečítal, by mal prejsť jazykovou korektúrou. Myslíme tým reklamné letáky, tlačové správy, webové stránky, brožúrky, blogy, online prezentácie, newslettre, bilbordy, úradné listy, firemné časopisy a rôzne iné materiály.

Jednoducho všetko to, kde sa spomína vaše meno či názov vašej spoločnosti.

Dobrá osobná či firemná reputácia sa získava veľmi ťažko, tak si ju nezničte jedným ťahom neprofesionálnym textom.

 

  • Ako prebieha jazyková korektúra u nás

Pod jazykovou korektúrou si predstavujeme kompletnú prípravu textu na publikovanie. Teda nerozdeľujeme korektúru na gramatickú a štylistickú – poznáme iba jazykovú korektúru ako takú. Ak by si aj klient objednal len gramatickú korektúru (teda kontrolu preklepov, i/y, dĺžňov a mäkčeňov, interpunkcie,…), poslali by sme do éteru text, ktorý by bol štylisticky, typograficky alebo obsahovo zlý? Nie, pod korektúru takého textu by sme sa nepodpísali.

Preto text upravujeme v každom jednom prípade kompletne, korektúra prebieha minimálne v dvoch kolách (vyžiadame si teda na korektúru text ešte raz po zapracovaní našich pripomienok) a až potom putuje do sveta – do tlače alebo na internet.

 

  • Cena jazykovej korektúry

Cena za kompletnú jazykovú korektúru sa odvíja od počtu normostrán textu, potrebného termínu dodania a zamerania textu. Po zaslaní textu vám pripravíme cenovú ponuku, v ktorej budú zohľadnené všetky tieto parametre.