Počítačový slovník – 1. časť


Počítadlo, komputer, rátač – všetky tieto slová uvádza slovník ako synonymá slová počítač. Poviete si, veď predsa tieto slová dnes už nikto nepoužíva. Dnes máme inú terminológiu, s ktorou sa dennodenne stretávame. A práve písanie týchto pojmov nám robí občas problémy a je pomerne zložité overiť si ich správnosť v slovníkoch. Preto nahliadnite do nášho počítačového slovníka – snáď v ňom nájdete to, čo práve hľadáte.

Správne spojenia s predložkami

  • sedieť za počítačom, pri počítači, pred počítačom – použitie všetkých predložiek je správne
  • pripojiť sa na internet/do internetu, nájsť informácie na internete, dostupné na internete – uprednostňuje sa predložka na pred k alebo v (nezabudnite pritom ani na to, že slovo internet sa píše s malým písmenom)
  • prihlásiť sa do siete, do systému – v tomto prípade sa uprednostňuje používanie predložky do pred predložkou na
  • čítať na tablete, na smartfóne, na počítači – je vhodnejšie použiť predložku na namiesto v

Písanie názvov produktov

  • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, WhatsApp – sú to názvy produktov, a teda sa považujú za vlastné mená, ktoré sa píšu s veľkým písmenom. Keďže ich v dnešnej dobe používame skoro každý deň, aj ich forma sa postupne zmenila. Preto je možné ich v bežnej komunikácii písať aj s malým písmenom (napr. pošli mi to vo worde, prečo sa mi stále ten powerpoint zatvára).
  • wordový, excelový, powerpointový dokument – pri odvodzovaní prídavných mien od týchto názvov dávajte pozor na správnu koncovku -ový/á/é (teda nie wordovský, excelovský).
  • Facebook/facebook – Facebook je rovnako názov, značka. Preto ak tento pojem potrebujete použiť na označenie firmy, zvoľte písanie s veľkým písmenom. Ak ho však používate na označenie sociálnej siete, napíšte ho s malým f (napr. ozvi sa mi cez facebook, informácie nájdete na facebooku). Dnes sa stretnete už aj s používaním pojmu fejsbúk, fejsbuk.

Rovnaké pravidlo platí aj pri názvoch Twitter/twitter, Wikipédia/wikipédia, Messenger/messenger.

  • facebooková kampaň, facebooková stránka – pri tvorení prídavného mena od slova facebook sa používa opäť prípona -ový/á/é (teda nie facebookovská stránka alebo Facebook stránka).

Ak ste medzi týmito pojmami nenašli tie, ktorých písanie trápi vás, pošlite nám ich prostredníctvom jazykovej poradne a radi vám poradíme.