Denný archív: 7. marca 2017


Kedy sa kamaráti spojka ako s čiarkou

Pri písaní textov či e-mailov sa často cielene vyhýbame používaniu spojky ako. Nie sme si totiž úplne istí, či sa pred ňou má písať čiarka, alebo nemá. V škole nám síce o tom čosi povedali, ale doteraz sme to akosi dobre nepochopili. Aby spojka ako úplne neupadla do zabudnutia, prinášame vám pár […]