Ročný archív: 2017


Počítačový slovník – 2. časť

V tejto druhej časti počítačového slovníka nájdete veľmi často sa vyskytujúce termíny z IT oblasti a ich správne spisovné tvary. Terminológia webová stránka – používa sa na označenie základnej informačnej služby v rámci internetu. Označenie webstránka je slangové, spojenie webovská stránka nespisovné. Rovnaké pravidlo platí pre webový server (teda nie webserver/webovský server). […]


Počítačový slovník – 1. časť

Počítadlo, komputer, rátač – všetky tieto slová uvádza slovník ako synonymá slová počítač. Poviete si, veď predsa tieto slová dnes už nikto nepoužíva. Dnes máme inú terminológiu, s ktorou sa dennodenne stretávame. A práve písanie týchto pojmov nám robí občas problémy a je pomerne zložité overiť si ich správnosť v slovníkoch. Preto nahliadnite do […]


Kedy sa kamaráti spojka ako s čiarkou

Pri písaní textov či e-mailov sa často cielene vyhýbame používaniu spojky ako. Nie sme si totiž úplne istí, či sa pred ňou má písať čiarka, alebo nemá. V škole nám síce o tom čosi povedali, ale doteraz sme to akosi dobre nepochopili. Aby spojka ako úplne neupadla do zabudnutia, prinášame vám pár […]