Verte-neverte


Martina asked 5 rokov ago

Prosím Vás, ako by sa správne mal napísať výraz „verte-neverte“? So spojovníkom, s čiarkou… Ďakujem.

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 5 rokov ago

Dobrý deň, keďže ide o slovné spojenie, v ktorom stoja dve zložky v protiklade (so záporom v druhej časti), odporúčam ho písať so spojovníkom, teda verte-neverte (rovnako ako spojenia chtiac-nechtiac, voľky-nevoľky, kamarát-nekamarát). Je možné ho aj jemne preformulovať a použiť takto: Verte alebo neverte, ale…; Verte alebo nie, ale…