RE: Usmernenie


Eva Torčíková asked 4 roky ago

Môžeme v úradných dokumentoch používať slovo predsedkyňa komisie alebo predsedníčka komisie? Sú oboje slová správne alebo je jedno z týchto slov nespisovné a nemôže sa využívať v úradných dokumentoch. Ďakujeme.

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 4 roky ago

Dobrý deň, spisovne správne sa vedúca na čele nejakej organizácie (komisie) nazýva predsedníčka. Preto aj v úradných dokumentoch odporúčam používať slovo predsedníčka.