predlozka s, so


Jazyková poradňaCategory: Gramatikapredlozka s, so
Aniko asked 6 rokov ago

Kedy treba pouzit pred slovom predlozku s/so? Dakujem

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 6 rokov ago

Predložka s sa vokalizuje na so z dôvodu uľahčenia výslovnosti. Rovnako je to aj v prípade predložiek z,v či k. K tomuto javu dochádza vtedy, ak za sebou nasledujú rovnaké alebo podobné spoluhlásky (ktoré sa odlišujú len mäkkosťou alebo sú znelostnými náprotivkami). Príklady: so sestrou, so šatami, so zimou, vo vani, zo školy. Vokalizujú sa aj vtedy, keď rovnaká alebo podobná spoluhláska nestojí úplne na začiatku podstatného mena, ale môže stáť v skupine spoluhlások aj na druhom či treťom mieste, napr. ku škole.