Dĺžeň, čiarka


Jazyková poradňaCategory: GramatikaDĺžeň, čiarka
Sabína asked 6 rokov ago

Prečo sa slovo vrbina píše s krátkym r ?  Kedy sa nepíše pred či čiarka ?

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 6 rokov ago

Dobrý deň, v prípade slova vrbina ide o tzv. aliteráciu – teda striedanie hlások r/ŕ pri odvodzovaní (vŕba/vrbina). Iný príklad: hĺbka/hlboký, tŕnie/trnina atď.
Čo sa týka písania čiarky pred spojkou či: spojka či má buď priraďovaciu funkciu, alebo vystupuje vo funkcii podraďovacej spojky uvádzajúcej vedľajšiu vetu. V prvom prípade ide o vetu typu: Či už doma, alebo na cestách, v práci či v škole – táto príručka vás bude sprevádzať na každom kroku. Pred spojkou či sa čiarka nepíše, pretože nejde o opakovanú (dvojitú) spojku. Naopak pred spojkou alebo v tejto vete (ktorá sa dá nahradiť spojkou či) sa čiarka píše. Nasleduje totiž po predchádzajúcej spojke či (Či už doma, alebo…) a ide o opakovanú spojku. Viac o tomto princípe písania čiarky nájdete v príručke Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, 2.4. Čiarka, 2.4.2. Pripájacia funkcia čiarky, 1. Čiarka vo viacnásobnom vetnom člene, bod d, s. 103.
Druhý typ predstavuje veta: Je úplne jedno, či to dokončíš doma alebo ešte v kancelárii. V tomto prípade spojka či uvádza vedľajšiu vetu a má podraďovaciu funkciu, preto sa pred ňou píše čiarka, ale pred spojkou alebo vyjadrujúcou vylučovací vzťah sa čiarka nepíše.