som bol


Ivan Augustinič asked 5 rokov ago

Dobrý deň.
Sú  správne slovné spojenia typu : Som bol doma. Som išiel po ulici. Sme sa ťa pýtali. Sa pozeraj. Atď
Ďakujem a prajem pekný deň.

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 5 rokov ago

Dobrý deň, slovenčina má síce slovosled voľný, avšak nie ľubovoľný. Rozhodne by som tieto slovné spojenia v bežnom texte preformulovala: Bol som doma. Išiel som po ulici. Veď sme sa ťa pýtali. Pozeraj sa! Hoci v umeleckom texte (alebo v nejakej expresívnejšej výpovedi) by bolo možné použiť tieto spojenia aj v tomto tvare, avšak skutočne s citom. Napríklad: Nevieš si predstaviť, že to dokážem? Na, sa pozeraj!