Mesačný archív: september 2017


Počítačový slovník – 1. časť

Počítadlo, komputer, rátač – všetky tieto slová uvádza slovník ako synonymá slová počítač. Poviete si, veď predsa tieto slová dnes už nikto nepoužíva. Dnes máme inú terminológiu, s ktorou sa dennodenne stretávame. A práve písanie týchto pojmov nám robí občas problémy a je pomerne zložité overiť si ich správnosť v slovníkoch. Preto nahliadnite do […]