písanie slova s malým alebo veľkým písmenom?


Jazyková poradňaCategory: Gramatikapísanie slova s malým alebo veľkým písmenom?
Andrej Novák asked 6 rokov ago

Dobrý deň, Spoločnosť s ručením obmedzeným si dala do názvu organizácie: Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. Otázka: je správne písanie „Mesta“ s veľkým písmenom M?

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 6 rokov ago

Dobrý deň, po vzore iných podobných spoločností, ktoré už na Slovensku fungujú (napríklad v mestách Levoča, Spišská Nová Ves, Podolínec, Brezno a iné) by som vám odporúčala uvádzať v názve spoločnosti slovo mesta s malým m. Iným dôvodom je aj to, že to nie je vlastné meno, preto nie je dôvod písať ho s veľkým písmenom.  Rovnako by som rada upozornila, že skratka právnej formy organizácie spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o. (ak sa nachádza sa menom) sa oddeľuje od samotného mena spoločnosti čiarkou a medzerou, napr. Domino, s. r. o. Vo vete sa dáva čiarka aj za skratkou právnej formy organizácie, napr. Domino, s. r. o., je našou novou spoločnosťou. Ešte pre úplnosť – za každou zložkou skratky, ktorá sa končí bodkou, sa dáva medzera, napr. s. r. o., a. s. a pod. Celý názov spoločnosti by teda gramaticky správne mal byť takto: Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.