O nás


Zuna litera je združenie, ktoré chce byť nápomocné v tom, aby sa raz publikovali len texty, ktoré budú nielen obsahovo, ale aj gramaticky, štylisticky a typograficky bezchybné. Každý text si to totiž zaslúži.

Našou činnosťou je realizácia kompletných jazykových korektúr, tvorba textov a vzdelávanie dospelých aj detí v tom, ako tvoriť krásne texty spisovným jazykom.

Na urýchlenie tohto procesu sme zriadili aj online poradňu, v ktorej sa môže každý bezplatne poradiť o svojom probléme z oblasti gramatiky slovenského jazyka.

 

Skúsenosti a referencie

Základy sme sa naučili v škole (počas štúdia slovenského jazyka a literatúry na vysokej škole) a potom nás vpred posúvala každá nová skúsenosť – v novinách, za katedrou, v reklamnej či PR agentúre. Aj napriek 10-ročnej praxi sa vzdelávame ďalej každý deň. Dnes zdokonaľujeme texty spoločnostiam a organizáciám, ktoré sa venujú hlavne zdravotníctvu, poisťovníctvu a bankovníctvu, realitám, športu, ale aj firmám z rôznych iných oblastí.

 

Naši klienti

zuna_referencie