Aby slovenčina krásne zunela…


Akonáhle vás napadne tá správna mišlienka, treba ju urýchlene hodiť na papier. To či príjemcu zaujme, závisí od toho, aký jazik zvolíte. Hlavne to však urobte bez chýb. Inak absolutne stratí svoju hodnotu.

 

Pre všetkých, ktorí sa venujú tvorbe textov každodenne, by totiž malo byť ovládanie gramatiky slovenského jazyka alfou a omegou. Ak to tak nie je, riešením môže byť absolvovanie nášho krátkeho seminára, na ktorom sa na najproblematickejšie časti nášho krásneho jazyka pozrieme z inej strany a vďaka jednoduchým vysvetleniam si ľahko už navždy zapamätáte, ako to má spisovne byť.

 

Seminár realizujeme na mieste podľa vášho želania a za jeho uskutočnenie si neúčtujeme žiadny honorár (je to dobrovoľná aktivita nášho občianskeho združenia).

 

Tešíme sa na vás!

 

Mimochodom – v tých prvých štyroch vetách nie je len 5 chýb 🙂 Ostatné vám prezradíme na seminári!

 

Kontakt