opäť viacnásobné oslovenie


Jazyková poradňaCategory: Gramatikaopäť viacnásobné oslovenie
Peter Šípoš asked 5 rokov ago

Znova sa pýtam, nedostal som odpoveď: „Vážení čitateľ, čitateľka.“ Prosím o vyjadrenie, či takto formulované oslovenie je bez gramatickej chyby. Ja viem, že je lepšie napísať to oslovenie inak, ale mňa zaujíma gramatická korektnosť či nekorektnosť v tom tvare, ako som napísal. Tak je to v jednej brožúrke už vytlačené a ja snažím to aspoň gramaticky verifikovať, nie hľadať iné riešenia, ktoré ste mi poradili a o tých dávno viem, lenže ja som to oslovenie, žiaľ, neformuloval…