Písanie mena s titulmi vo vete.


Jazyková poradňaCategory: GramatikaPísanie mena s titulmi vo vete.
Jaroslava Kádárová asked 4 roky ago

Ak sa používa meno aj s titulmi pred menom aj za menom na začiatku vety alebo v strede vety, píše sa čiarka za posledný titul alebo nie.

Doc. Ing. Soňa Nováková, PhD., ukončila pôsobenie….
Doc. Ing. Soňa Nováková, PhD. ukončila pôsobenie….
Na poslednej konferencii bol doc. Ing. Jane Novákovej, PhD., udelený….
Na poslednej konferencii bol doc. Ing. Jane Novákovej, PhD. udelený….

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 4 roky ago

Dobrý deň, tituly za menom sa od ostatných častí vety vyčleňujú, preto sa oddeľujú čiarkami pred aj za titulom. Viac informácií je možné nájsť v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Vyčleňovacia funkcia čiarky (2.4.1).
V týchto konkrétnych prípadoch je to teda správne takto:
Doc. Ing. Soňa Nováková, PhD., ukončila pôsobenie…
Na poslednej konferencii bol doc. Ing. Jane Novákovej, PhD., udelený…
Pekný deň!