So spojovníkom či bez neho?


Jedným zo spôsobov tvorenia slov v našom jazyku je tzv. skladanie. Zložením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov vznikajú nové slová, ktoré voláme zložené slová. V prípade gramaticky správneho písania zložených slov nás môže potrápiť to, že sa nevieme rozhodnúť, či ho máme napísať so spojovníkom, alebo bez neho.

Pravidlá jasne hovoria, že so spojovníkom sa píšu slová, ktoré sú zložené z dvoch zreteľne samostatných a vydelených častí (odborne hovoríme o priraďovacom vzťahu týchto slov).

Príklad:

 • literárno-hudobný – zahŕňajúci literárnu a hudobnú časť
 • vedecko-technický – spájajúci vedu a techniku
 • vedecko-popularizačný – vedecký a popularizačný pohromade
 • výchovno-vzdelávací – výchova a vzdelávanie – dva fenomény pod jednou strechou
 • bielo-červený – nákres, ktorý sa skladá z bielych a červených plôch
 • anglicko-slovenský – slovník obsahujúci anglické a slovenské slová
 • cyrilo-metodský – týkajúci sa Cyrila a Metoda

Naopak bez spojovníka sa spájajú dve slová alebo slovotvorné základy, ktoré nie sú rovnocenné a jedno z nich dopĺňa to druhé (spájajú sa teda v tzv. určovacom sklade). Spolu tvoria jeden celok.

Príklad:

Prídavné mená, ktoré pomenúvajú jednotnú, celistvú vlastnosť:

 • žltozelený – zelený dožlta
 • staroružový
 • bledomodrý

Alebo tiež prídavné mená, ktoré boli vytvorené od združených pomenovaní a ide o spojenie podstatného mena s určujúcim prídavným menom alebo číslovkou:

 • vedeckovýskumný – vedecký výskum
 • pravdovravný – hovoriaci pravdu
 • literárnovedný – literárna veda
 • sociálnodemokratický – sociálna demokracia
 • malofatranský – Malá Fatra
 • druhostupňový – druhý stupeň

Pomôcka:

Pri písaní slov so spojovníkom alebo bez neho si stále overte, či dané časti zloženého slova majú samostatné významy, alebo naopak tvoria jednotu. Keďže neexistujú výrazy anglická slovenčina, literárna hudba či vzdelávacia výchova, máme tu spojenia, ktoré pomenovávajú dve samostatné veci a píšu sa so spojovníkom. Naproti tomu spojenia Malá a Fatra či sociálny a demokracia nedávajú samostatne žiadny zmysel, preto z nich vytvorené spojenia pomenovávajú jeden celok a píšeme ich bez spojovníka (sociálnodemokratický, malofatranský).