písanie slova s malým alebo veľkým písmenom?


Jazyková poradňaCategory: Gramatikapísanie slova s malým alebo veľkým písmenom?
Mária asked 8 rokov ago

S akým začiatočným písmenom sa píše názov „nemocnica sv. Štefana“, pričom vo vete nie je uvedené mesto ani adresa, ale zasa z textu sa vie, v ktorom meste sa nemocnica nachádza.

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

Názov nemocnice Nemocnica sv. Štefana odporúčam písať s veľkým písmenom aj v prípade, že pri ňom bezprostredne nie je uvedené mesto či adresa. Keď je však jasné, o akú nemocnicu ide, v texte môžete používať aj len slovo nemocnica (s malým písmenom bez uvedenia sv. Štefana). Je dôležité, v akom kontexte by to bolo použité.