Písanie čiarok


Jazyková poradňaCategory: GramatikaPísanie čiarok
Anonym asked 7 rokov ago

Sú správne čiarky v tejto vete:
Nakoniec odpojil elektrický kábel, vedúci od stĺpa vysokého napätia, a schodíky, vedúce k dverám, vtiahol za sebou dovnútra.

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 7 rokov ago

Áno, čiarky vo vete sú napísané správne.

Your Answer

1 + 17 =