Mesačný archív: február 2016


So spojovníkom či bez neho?

Jedným zo spôsobov tvorenia slov v našom jazyku je tzv. skladanie. Zložením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov vznikajú nové slová, ktoré voláme zložené slová. V prípade gramaticky správneho písania zložených slov nás môže potrápiť to, že sa nevieme rozhodnúť, či ho máme napísať so spojovníkom, alebo bez neho. Pravidlá jasne hovoria, […]


Spájanie bez problémov

Ak chcete vytvoriť krásny súvislý text, pri spájaní slov alebo viet do väčších celkov (teda do slovných spojení, viet a súvetí) sa bez spájacích výrazov nezaobídete. Najčastejšie sú nimi spojky, ktoré patria medzi neohybné slovné druhy a ich hlavnou úlohou je spájať slová a vety. Aby ste ich dokázali správne použiť, priblížime […]