Ročný archív: 2016


Dvojtvaré tvary

V našom jazyku je úplne bežným javom, že majú slová viacero významov. Preto je možné použiť ich v rôznych spojeniach. Treba mať však na pamäti, že niektoré z nich „majú dve tváre“ – v istých spojeniach sa používajú správne, v iných sú nespisovné. Prinášame vám niekoľko z nich. Previesť Správne Použitie v súvislosti s pohybom, teda […]


So spojovníkom či bez neho?

Jedným zo spôsobov tvorenia slov v našom jazyku je tzv. skladanie. Zložením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov vznikajú nové slová, ktoré voláme zložené slová. V prípade gramaticky správneho písania zložených slov nás môže potrápiť to, že sa nevieme rozhodnúť, či ho máme napísať so spojovníkom, alebo bez neho. Pravidlá jasne hovoria, […]


Spájanie bez problémov

Ak chcete vytvoriť krásny súvislý text, pri spájaní slov alebo viet do väčších celkov (teda do slovných spojení, viet a súvetí) sa bez spájacích výrazov nezaobídete. Najčastejšie sú nimi spojky, ktoré patria medzi neohybné slovné druhy a ich hlavnou úlohou je spájať slová a vety. Aby ste ich dokázali správne použiť, priblížime […]