používanie predložky s


Jazyková poradňaCategory: Gramatikapoužívanie predložky s
Martina Vannayova asked 4 roky ago

Dobrý deň,
kedy sa používa vo väzbe predložka s a kedy nie?
Napr. cestovať autobusom alebo s autobusom, vychovávať deťmi vetami alebo s vetami, písať perom alebo s perom, žiť ideálmi alebo s ideálmi a pod.

2 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 4 roky ago

Dobrý deň, predložka s sa používa v mnohých spojeniach (presný popis je možné nájsť v Krátkom slovníku slovenského jazyka pod heslom „s“). Jedným z hlavných využití je v spojení s inštrumentálom vo význame zlučovania, spojenia (napr. rodičia s deťmi). Avšak iným prípadom sú tieto spojenia, ktoré uvádzate. V týchto prípadoch ide o vyjadrenie spôsobu, teda cestovať autom, písať perom a podobne. V týchto spojeniach sa s nepoužíva. Pekný deň!

Martina Vannayova answered 4 roky ago

Ďakujem
Pekný deň!