písanie slova s malým alebo veľkým písmenom?


Jazyková poradňaCategory: Gramatikapísanie slova s malým alebo veľkým písmenom?
Slávka asked 8 rokov ago

Chcem Ťa poprosiť o radu v nižšie uvedenej vete. Nie som si istá, či je vedecký park s malým alebo veľkým „v“.
Nie som si istá, či sa vedecký park píše s malým alebo veľkým „v“. Prosím o odpoveď. ďakujem
„Vážime si vedeckovýskumnú spoluprácu s Univerzitou Komenského v Bratislave, obzvlášť s univerzitným vedeckým parkom.“

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

Ahoj, Slávka. Oficiálny názov tohto vedeckého parku je podľa ich webovej stránky Univerzitný vedecký park UK (UVP UK). Preto ak nie je v spomínanej vete uvedený celý jeho názov, píše sa s malým písmenom. Celá veta je napísaná správne.