Losovať


Slávka asked 8 rokov ago

Dobrý deň! Dobrý deň! Chcem sa spýtať, či je výraz „losovať“ nespisovné slovo a či môžem používať len označenie „žrebovať“? Myslela som si, že ide o synonymá, že losovať aj žrebovať je v poriadku..

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

Dobrý deň, slová losovať a žrebovať sú skutočne synonymá a obe sú správne. Dajú sa obe použiť v tých istých kontextoch. Jediný rozdiel medzi nimi je ich pôvod: slovo žreb (žrebovať) má praslovanský pôvod, slovo lós (losovať) nemecký. Obe slová sú uvedené aj v online slovníkoch JÚĽŠ.