Trstinné lúky


Jazyková poradňaCategory: GramatikaTrstinné lúky
Andrej Novák asked 8 rokov ago

V odborných prácach je už od roku 1971 zafixovaný chotárny (topografický) názov Trstinné lúky, územie sa má vyhlásiť za chránené územie, podľa slovenčinárov má byť v súlade s pravidlami slov. pravopisu v tvare Trstinové lúky. Otázka: môže ostať názov Trstinné lúky, keďže je dlhodobe používaný a v odborných prácach už opakovane publikovaný?

2 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

Dobrý deň, po získaní dodatočných informácií z JÚĽŠ SAV a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR by bolo moje odporúčanie takéto: hoci Pravidlá slovenského pravopisu nepripúšťajú pri vytvorení odvodeného prídavného mena od slova trstina dvojtvar (za spisovné sa považuje iba pomenovanie trstinový – ba dokonca na území SR sa nachádzajú 3 existujúce územia s týmto názvom, konkrétne Trstinové lúky, Trstinový kanál a Trstinový potok), v tomto názve by som ponechala označenie trstinný (konkrétne Trstinné lúky), kedže ide o dlhoročne zaužívaný názov katastrálneho územia.

Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

Áno, tento prípad je niečo podobné. Ide o vlastné meno, takže sa berie do úvahy to, v akom tvare sa zaužívalo jeho používanie.