razenie


Anonym asked 8 rokov ago

Je správne slovné spojenie „je čisto mierového razenia“?

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

Je ťažké sa vyjadrovať k tomuto spojeniu bez poznania kontextu textu, v ktorom by bolo použité, avšak aj napriek tomu by som zvolila namiesto slova razenie slová charakter, ráz. Čiže dohoda mala čisto mierový charakter.