prosím Vás, ktorá formulácia je gramaticky správna?


Jazyková poradňaCategory: Gramatikaprosím Vás, ktorá formulácia je gramaticky správna?
Marcel Litavec asked 2 roky ago

……..,pokiaľ nie je dieťa alebo matka nestabilná…….      
……..,pokiaľ nie sú dieťa alebo matka nestabilné………
……..,pokiaľ nie sú dieťa alebo matka nestabilní……….

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 2 roky ago

Dobrý deň, viacnásobný podmet vyjadruje množný počet, preto je preň prirodzená väzba s prísudkom v množnom čísle. Preto odporúčam použiť spojenie: …pokiaľ nie sú dieťa a matka stabilní.