Percentil


Anonym asked 8 rokov ago

Prosím Vás,
ako správne ynie veta so slovom „percentil“?
Prítomnosť diskrepancie nad 95 percentil naznačuje potenciálnu možnosť prítomnosti aneuploídie.

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

Dobrý deň,
slovo percentil sa skloňuje a jeho hodnota sa udáva ako radové číslo. Hoci je ťažké bez poznania kontextu vetu zoštylizovať, slovo percentil by v nej malo byť použité takto: Prítomnosť diskrepancie nad 95. percentilom naznačuje potenciálnu možnosť prítomnosti aneuploidie. 
Pozor si dávajte aj na slovo aneuploidia (prítomnosť neúplných súborov chromozómov v jednom jadre bunky). Slovník ho totiž uvádza s krátkym i.