Botník alebo topánkovník?


Jazyková poradňaCategory: GramatikaBotník alebo topánkovník?
Zuzka asked 8 rokov ago

Je spisovné slovo botník alebo topánkovník?

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

Slovo botník je prevzaté z češtiny a v slovenčine je považované za nespisovné. Slovo topánkovník sa síce v slovenskom slovníku nachádza, v bežnom jazyku sa však neujalo. Ja odporúčam výrazy skrinka na topánky, polica, stojan na topánky, topánková skrinka, polica na obuv.