S čiarkou či bez?


Jazyková poradňaCategory: GramatikaS čiarkou či bez?
Mária asked 8 rokov ago

Pred spojkami „a ako“ v strede vety sa dáva čiarka? Napr. Rozbehla sa do detskej izbičky a ako mala vo zvyku, ihneď sa začala hrať.

1 Answers
Martina (Zuna.sk) Staff answered 8 rokov ago

V spomínanej vete sa píše čiarka pred priraďovacou spojkou a. Veta teda vyzerá: Rozbehla sa do detskej izbičky, a ako mala vo zvyku, ihneď sa začala hrať.