Denný archív: 15. decembra 2017


Počítačový slovník – 2. časť

V tejto druhej časti počítačového slovníka nájdete veľmi často sa vyskytujúce termíny z IT oblasti a ich správne spisovné tvary. Terminológia webová stránka – používa sa na označenie základnej informačnej služby v rámci internetu. Označenie webstránka je slangové, spojenie webovská stránka nespisovné. Rovnaké pravidlo platí pre webový server (teda nie webserver/webovský server). […]