Prečo Zuna litera?


  • Lebo korektúra je len jedna – tá kompletná.
  • Lebo nám neujde žiadna nesprávna litera.
  • Lebo každý text si zaslúži to najlepšie.
  • „Iba uprostred, ako nevesta medzi družicami, dvíhala sa divá ľalia. Bola neobyčajne veľká…“ (F. Švantner: Nevesta hôľ)