Ako použiť tie správne predložky

Jednou z najčastejších chýb je nesprávne používanie predložiek pre a k, ktorými chceme vyjadriť účel (čiže namiesto na čo je to dobré sa nesprávne vyjadrujeme k čomu/pre čo je to dobré). Gramaticky správne je zvoliť predložky na, do alebo po (v závislosti od konkrétneho slovného spojenia). Nesprávny výraz                                                  Správny výraz vyzvať k niečomu […]


Raz, dva, tri – všetko o číslovkách

Raz, dva, tri – všetko o správnom písaní čísloviek Pokiaľ máme v texte použiť len základnú jednoduchú číslovku, väčšinou nezaváhame. Keďže sú však číslovky ohybným slovným druhom a majú viacero druhov, môže nás ich použitie trošku potrápiť. Najčastejšie problémy mávame v týchto prípadoch: Rozlíšiť základnú a radovú číslovku v mužskom rode Základné číslovky označujú počet, čiže […]