sekundarny-zdroj


Jazyková poradňaCategory: Gramatikasekundarny-zdroj
Lucia Šumanová asked 2 roky ago

Dobrý deň,mám na Vás viac otázok:

  1. knihu napísali viacerí autori (10), ale na titule je uvedené Kožuchová a spol., citáciu mám uvedenú v texte: Ako uvádza Kožuchová a kol. (2019, s. 25), toto právo na vzdelávanie je zároveň ,,do určitého stupňa povinnosťou“. …….je správne písať Kožuchová a kol, alebo iba Kožuchová?
  2. každú kapitolu v knihe napísal iný autor, oficiálne knihu napísal Pupala a Kolláriková, citáciu z kapitoly, ktorú napísal Štech a Viktorová mám uvedenú takto: Ako uvádza Štech a Viktorová ( In Kolláriková a Pupala, 1997)…….alebo Ako uvádza Štech a Viktorová (1997)……
Your Answer

3 + 20 =